življenjska in nezgodna zavarovanja poskrbijo za finančno varnost zavarovanca in njegovih bližnjih.