Začasna zamrznitev registracij 17.3.2020

Včeraj je vlada RS sprejela odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil (registracija, podaljšanje veljavnosti registracije, sprememba lastništva, odjava, menjava registrskih …

OD NOVEMBRA SKUPAJ, POD ENIM IMENOM

Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje se 2. novembra 2016 združujejo v novo zavarovalno znamko Zavarovalnica Sava d.d. Obstoječa zavarovanja ostanejo nespremenjena, saj veljajo isti pogoji …