Zavarovanje nepremičnin je včasih malo prezrto, saj dajemo največji poudarek na zavarovanje svojih vozil, potem pa šele na zavarovanje doma, čeprav je slednje bistveno bolj pomembno za našo kvaliteto življenja.

Zavarovanje nepremičnin – hiša, stanovanje, vikend
Požar: krije osnovne nevarnosti kot so; požar, eksplozija, direktni udar strele, vihar, toča…
Naravne nesreče: poplava, zemeljski  ali snežni plaz, dvig podtalnice,…
Indirektni udar strele, izliv vode, strojelom naprav

Potresno zavarovanje krije škode, ki so posledica potresa, z dogovorjeno odbitno franšizo (običajno 2%).
Slovenija je na potresno aktivnem območju, zato je zavarovanje prosti potresu zelo smiselno in iz preteklih izkušenj vemo da so posledice lahko zelo drage.

Premalo se pa zavedamo, da potrjeno zavarovanje ne krije samo škode kot so porušenje objekta, ampak vse škode ki so posledica potresa, lahko pride do požara, eksplozije, izlitja vode in če objekt nima potresnega zavarovanja, te škode niso krite iz osnovnega zavarovanja, saj je vzrok potres.
Lastniki montažnih ali lesenih objektov se velikokrat ne odločajo za potresno zavarovanje, saj smatrajo da je njihov objekt varen pred potresom, vendar pa prav v takih objektih pride do požara, eksplozije ali izlitja vode, kar lahko privede do velike če ne celo do totalne škode.