strankami ponuditi najbolj primerna zavarovalna kritja.